Ochrana osobních údajů a využití cookie souborů

Péče o Vaše soukromí a ochranu osobních údajů je nezbytnou součástí nejen naší firemní politiky, ale i uvažování každého, kdo se podílí na tvorbě platformy CareCloud.

Ochrana osobních údajů a využití cookie souborů

Článek 1

Identifikace zpracovatele osobních údajů a relevantní právní úpravy

Značka CareCloud a tato webová stránka crmcarecloud.com (dále jen “webová stránka”) je provozována společností Cortex, a.s. se sídlem U Elektry 974/1c, Praha 9, 190 00 v České republice s identifikačním číslem 471 256 16, dále jen “Cortex”

 

Tento dokument informuje o správě osobních údajů, ochraně osobních údajů a použití cookie souborů společností Cortex v souladu s GDPR (Předpis Evropské Unie 2016/679) a dalšími předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Cortex jedná jako zpracovatel osobních údajů s určeným pracovníkem ochrany osobních údajů, kterého lze kontaktovat na dpo@cortex.cz.

 

Prosím, nevyužívejte webovou stránku crmcarecloud.com nebo naše služby, pokud nesouhlasíte s dokumentem o ochraně osobních údajů a využití cookie souborů. 

Článek 2

Identifikace subjektu osobních údajů

Cortex zpracovává osobní údaje všech návštěvníků webových stránek, kteří souhlasili s dokumentem ochrany osobních údajů a využití cookie souborů. Cortex dále zpracovává osobní údaje zaslané libovolným formulářem vloženým do webových stránek.

 

Kdykoli Cortex ustanoví oprávněný zájem a způsob zpracování osobních údajů, stává se správcem osobních údajů v souladu s účelem a rozsahem poskytnutých údajů.

Článek 3

Účel zpracování osobních údajů

Cortex zpracovává osobní údaje za účelem i) splnění právních povinností, ii) marketingové komunikace, iii) předsmluvní komunikace, iv) náborů, v) plnění smluvních vztahů, vi) vylepšení zobrazovaného obsahu, vii) zabezpečení a viii) poskytnutí služeb zákaznického servisu.

 

Dále zpracováváme osobní údaje pro detekci a prevenci porušení podmínek poskytovaných služeb, zneužití prvků a funkcionalit webových stránek, porušení zákona, pokusů o hacking a phishing či jiné poškozující jednání.

Článek 4

Identifikace osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané Cortexem mohou zahrnovat následující údaje:

i) Identifikace zařízení včetně IP adresy, verze prohlížeče, zařízení, operačního systému, rozlišení obrazovky a prohlížecí trasy.

ii) Behaviorální data včetně data a času návštěvy, délky návštěvy, navštívených stránek, množství prohlížených stránek, počtu návštěv, návštěv z různých zařízení a interakcí s prvky webových stránek.

iii) Demografické údaje včetně národnosti, věku, pohlaví a geografické oblasti.

iv) Všechny údaje odeslané formuláři vloženými do webových stránek včetně, avšak ne výlučně, jména, emailové adresy, telefonního čísla, adresy, firmy a všechny údaje uvedené v poli “Vaše zpráva” popř. libovolném ekvivalentním označení takového pole.

Článek 5

Sdílení osobních údajů

Policie, či jiné státní orgány mohou požádat o přístup k osobním údajům ve správě společnosti Cortex. Cortex zpřístupní osobní údaje policii, či jiným státním orgánům vždy, kdy je k tomu právně povinen.

 

Cortex spolupracuje se subdodavateli, kteří mohou zpracovávat osobní údaje jménem Cortexu. Subdodavatelé jsou především, avšak ne výlučně, dodavatelé cloudových a IT služeb nebo poskytovatelé marketingových služeb. Všichni subdodavatelé Cortexu jsou povinni řídit se platnými předpisy ochrany osobních údajů.

 

Cortex sdílí osobní údaje s platformami pro analytické, marketingové a funkční účely. Sdílení osobních údajů s analytickými a marketingovými platformami je omezeno na nezbytné údaje pro jejich plnohodnotné fungování.

Článek 6

Práva subjektu osobních údajů

The data subject has the right to opt-out from marketing communication using the "unsubscribe" option in the marketing communication itself or by contacting Cortex at info@cortex.cz.

 

Subjekt osobních údajů má následující práva:
i) právo na přístup k osobním údajům,
ii) právo na opravu, resp. doplnění,
iii) právo na výmaz v souladu s pravidly článku 17 GDPR,
iv) právo na omezení zpracování,
v) obdržet kopii osobních údajů,
vi) právo vznést námitku.

 

Subjekt osobních údajů má právo odeslat stížnost relevantních orgánům ochrany osobních údajů v České republice.

Článek 7

Bezpečnost osobních údajů

Cortex implementoval všechny přiměřené mechanismy ochrany soukromí a prevence neoprávněného přístupu k osobním údajům. Ochrana osobních údajů se skládá z organizačních, technických a fyzických opatření, které jsou v souladu se současnými doporučenými postupy pro zajištění dostatečné úrovně ochrany.

 

Implementovaná opatření nejsou popsána v tomto veřejně přístupném dokumentu z důvodu zachování jejich schopnosti chránit zpracovávané osobní údaje.

Článek 8

Uchování osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovány po dobu nezbytnou pro naplnění účelu pro který byly shromážděny. Delší uchování osobních údajů je možné pouze v případech, kdy je takové uchování vyžadováno relevantními předpisy či státními orgány.

 

Údaje pro statistické a analytické účely jsou anonymizovány a následně uchovávány takovým způsobem, že je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Anonymizovaná data již nespadají do kategorie osobních údajů, jsou tedy uchovávány a zpracovávány dle uvážení Cortexu.

Článek 9

Použití souborů cookie

Cookie soubor je malý textový soubor obsahující řetězec znaků pro jednoznačnou identifikaci webového prohlížeče. Cookie soubory jsou odesílány webovou stránkou či třetími stranami. Většina webových prohlížečů v základním nastavení přijímají soubory cookie automaticky, jelikož jsou často nutné pro kompletní funkcionalitu webových stránek. Ve většině případů může uživatel změnit nastavení webového prohlížeče tak, aby odmítal všechny cookie soubory, blokoval cookie soubory třetích stran, či upozornil pokaždé, když je cookie soubor odeslán.

 

Webové stránky CareCloud využívají technické cookie soubory pro zajištění plynulého chodu a funkčnosti všech prvků webové stránky. Webové stránky dále využívají analytické cookie z Google Analytics a marketingové cookie z Google Ads, Sklik, Facebook, Twitter a LinkedIn pro zajištění cíleného marketingu, měření konverzí a pro zlepšení návštěvnického zážitku, či personalizaci obsahu.

 

Více informací o fungování cookie souborů a uživatelských možnostech při správě souborů cookie můžete nalézt na https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Prosíme, nepoužívejte CareCloud webové stránky, nebo naše služby, pokud nesouhlasíte s použitím cookie souborů.

Článek 10

Cookies třetích stran

Cookies soubory třetích stran splňují pravidla použití cookies relevantní třetí strany. Webové stránky CareCloud využívají cookies soubory věrohodných a seriozních partnerů. Následuje seznam pravidel použití cookies souborů třetích stran Facebook, Google Ads, Google Analytics, LinkedIn, Sklik, and Twitter.

Článek 11

Změny dokumentu

Tento dokument může být Cortexem aktualizován bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího zveřejnění na webových stránkách.

kreslo

PŘIPOJTE SE DO CLOUDU

Chcete vědět více o funkcionalitách CDP & CRM CareCloud?

Vyplňte své kontaktní údaje a my Vám rádi zodpovíme libovolný dotaz o CareCloud - řešení pro Váš obor, cenovou nabídku, přínosy pro Váš business - vše spolu nezávazně prodiskutujeme.

Náš expert se s Vámi brzy spojí!

Odesláním tohoto formuláře poztvrzujete svů souhlas se zpracováním osobních údajů společností Cortex, a.s. a vyjadřujete souhlas s dalším kontaktem. Vaše údaje budou vymazány po ukončení naší komunikace, pokud nedojde k dohodě o jejich uchování. Vaše údaje jsou u nás zabezpečené v souladu s platnou legislativou.