Integrovaný systém managementu

Náš chytrý integrovaný systém managementu (IMS) zajišťuje dlouhodobě zlepšování výkonnových a kvalitativních parametrů, zaměstnanecké i zákaznické spokojenosti a kvality služeb.

Politika integrovaného systému managementu

Společnost Cortex, a.s., jako autor CDP & CRM CareCloud, poskytuje komplexní služby v oboru vývoje aplikací a zpracování zákaznických dat. Společnost byla založena v roce 1992 a díky své rozsáhlé zkušenosti exceluje jak v úrovni dovedností a kvalitě zaměstnanců, tak i spokojenosti zákazníků.

Základní cílem firemní strategie je přistupovat ke každému klientovi individuálně a plnit tak co nejlépe jeho požadavky a přání. Společnost poskytuje profesionální konzultace s ohledem na velikost a povahu projektu. Management společnosti důsledně dbá na dodržování principů IMS s cílem trvalého udržení nadstandardní kvality poskytovaných služeb.

POSKYTUJEME KVALITNÍ PRODUKTY VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

S našimi klienty komunikujeme, nasloucháme jim, reagujeme na zpětnou vazbu a neodkladně řešíme jejich požadavky. Principy kvality a bezpečnosti dat jsou součástí každého obchodního rozhodnutí, kažého projektu i firemních cílů v souladu s uznávanými etickými hodnotami.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH PRODUKTŮ

Celá firma se zaměřuje na dlouhodobé, smysluplné a trvalé procesy vývoje a zlepšování poskytovaných služeb na základě IMS principů. Tento proces zahrnuje výběr a hodnocení kvality služeb dodavatelů, obchodních partnerů a současně neustálý rozvoj znalostí a dovedností všech zaměstnanců.

PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Každý zaměstnanec přirozeně odpovídá za kvalitu své práce a proto je spokojenost, motivace a kvalifikace každého zaměstnance pevnou součástí IMS. Samozřejmou součástí péče o zaměstnance je vedení ke znalosti a dodržování zásad informační bezpečnosti a společenské odpovědnosti.

KOMUNIKACE S IMS SUBJEKTY

Všechny subjekty, se kterými společnost spolupracuje a kterých se poskytované služby dotýkají, jsou zahrnuty do integrovaného systému managementu. Jedná se zejména o dodavatele, subkontraktory, obchodní partnery, přidružené společnosti, klienty a jejich zákazníky i veřejnost.

PRÁVNÍ REGULACE

Všechny naše aktivity probíhají v souladu s platnou legislativou. Neustále monitorujeme právní i jiné požadavky a na jejich základě provádíme upgrade a úpravy postupů. Naše činnost tak vždy odpovídá relevantním legislativním požadavkům.

ZÁVAZEK MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI

Management společnosti plně podporuje politiku IMS. Zavazuje se ji dodržovat a dohlížet na její plnění všemi zaměstnanci. Management také zajišťuje dostupnost materiálních a lidských zdrojů pro neustálé zlepšování IMS.

Management společnosti je zodpovědný za implementaci IMS v souladu s legislativou a regulacemi v oblasti kvality a ochrany informací. Principy IMS jsou povinné pro všechny zaměstnance společnosti.

ZÍSKEJTE ODPOVĚDI

Jak platforma CareCloud podpoří Váš business?

Please enter a valid email address.
Please check the required field.
Something went wrong. Please check your entries and try again.