E-learning
Blog
Školení

Zákaznický servis


Dejte svému zákaznickému servisu nástroje, které umožní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu rychle a správně odpovědět na každý dotaz. Dejte Vašemu zákaznickému centru online k dispozici veškeré informace a nástroje potřebné pro jeho excelentní práci.

Modul CareCloud pro Správu zákaznických kont umožňuje administrovat účty zákazníků a veškeré související zákaznické údaje, které centrální databáze obsahuje.

Přehledně informuje o nákupním chování, věrnostních kartách, poukázkách či jiných odměnách a benefitech, statusech, zařazení do segmentu či marketingových aktivitách ve vztahu k jednotlivým účtům.

CareCloud CRM nejen informuje, umožňuje také aktivní práci se zákaznickým účtem, uživatelské nastavení potřebných parametrů a aktualizaci vybraných údajů na účtu, to vše s ohledem na hierarchii přístupových práv uživatele. Zvolte ten nejlepší nástroj pro Vás zákaznický servis!

Žádost o rozpočet

Kampaně & Segmentace


Chcete aby Vaše marketingové oddělení netrávilo spoustu zbytečného času přípravou kampaní? Nechcete utrácet peníze za externí služby? Získejte intuitivní a flexibilní nástroje pro segmentaci, přípravu a exekuci marketingových kampaní ve vlastní režii.

Modul CareCloud CRM Kampaně & Segmentace umožňuje jednoduše připravit data pro realizaci kampaně na základě definice parametrů a vybraných kritérií zvoleného segmentu. Definovaný segment lze následně využít pro tvorbu DM kampaně komunikované poštou, emailem či prostřednictvím SMS. Vybrané sdělení je možné distribuovat také pomocí personalizovaných webových stránek či na sociálních sítích.

Modul Kampaně dokáže otestovat odeslání a zobrazení připravené DM komunikace. Kampaň s vybranou prioritou umí odeslat a následně vyhodnotit její úspěšnost porovnáním s nákupním chováním neoslovených skupin. CareCloud CRM dokáže vybrat segment, který bude nejlépe reagovat na zvolený způsob marketingové komunikace podle mnoha různých kritérií a usnadní uživatelskou přípravu díky uloženým šablonám, zrychlí a zjednoduší tak nastavení kampaně.

CareCloud CRM obsahuje přímé napojení na SMS bránu, k dispozici jsou moduly pro komunikaci s webovými aplikacemi či Facebookem pomocí webových služeb.

Analýzy & Reporting


Chcete mít jistotu, že jsou Vaše marketingové aktivity efektivní a správně načasované? Chcete vědět, jaký Vám poslední kampaň přinesla zisk? CRM CareCloud umožňuje poznat, analyzovat a následně předvídat potřeby a přání zákazníků. Zvyšuje tak efektivitu investic do marketingu.

Analytický systém obsahuje reporty pro vyhodnocování nákupního chování zákazníků, zisku a marže, geoanalytické nástroje, reporty úspěšnosti, reakce a průběh marketingových aktivit. Pokročilejší analýzy umožňují vyhodnotit RFM /Recency - Frequency - Monetary/ parametry, geoanalytický modul zvládne porovnat vybrané veličiny z hlediska regionálního rozložení v přehledných mapách a artiklové analýzy přehledně analyzují nákupní košík.

Kromě základních analytických nástrojů umožňuje CareCloud CRM ve svém analytickém modulu jednoduše vytvářet uživatelské ad hoc reporty, pro jejichž tvorbu lze využít veškerých položek z datového skladu včetně dat z primárních zdrojových systémů. Uživatel jednoduše vybere kombinaci jakýchkoliv zvolených dat z datového skladu, určí druh výstupní sestavy a na základě vyhodnocení výsledků jednoduše připraví následující marketingové aktivity.

Žádost o rozpočet

Rezervační systém


CareCloud CRM obsahuje modul pro rezervaci událostí bez jakýchkoliv omezení počtu budov, prostorů, typu či druhu rezervace nebo místností pro události, které jsou předmětem rezervace.

Rezervační systém umožňuje jednoduše vybrat termín, hodinu, prostor a další volitelné parametry rezervace. Obsahuje přehledné zobrazení uložených rezervací včetně možnosti jejich úprav v závislosti na přístupových právech uživatele.

Rezervační modul lze využít pro objednání přes webové rozhraní, lze jej nasadit i pro online objednávání klientů přímo z webových stránek provozovatele. Lze přepínat mezi zobrazením různých časových období (den, týden, měsíc). Nezáleží na typu Vašeho podnikání, rezervační modul využívají majitelé fitness center, provozovatelé sportovních a kulturních událostí, restaurace a bary, kadeřnictví, lékařská zařízení a další subjekty.

Dotyková pokladna


CareCloud CRM obsahuje modul dotykové pokladny, kterou lze jednoduše ovládat na jakémkoliv běžném počítači nebo zařízení s dotykovou obrazovkou. Obsahuje speciální rozhraní pro ovládání prostřednictvím tabletu.

Pokladna umožňuje vkládat položky nákupu, které lze jednoduše členit do skupin bez omezení počtu úrovní podskupin či artiklů. Každý artikl obsahuje kompletní specifikaci včetně obrázku produktu, který se zobrazuje v pokladně pro snadné a intuitivní ovládání.

V přehledném zobrazení lze myší nebo dotykem jednoduše procházet stromovou strukturou a vkládat položky na účtenky. Prodané zboží je online odepisováno ze skladového hospodářství, každá transakce provedená na pokladně je zaznamenána do datového skladu a může být přiřazena k vybranému zákaznickému účtu.

Logistika & Sklad


Součástí CareCloud CRM je modul pro kompletní přehledné vedení skladu a evidence veškerých pohybů skladových položek. Přehledné reporty usnadňují evidenci a veškeré skladové operace.

Modul pro správu skladu přináší okamžitý přehled o stavech a pohybech jednotlivých skladových položek bez omezení typu, množství, ceny nebo jakýchkoliv dalších parametrů skladových položek. Zároveň informuje o kompletní historii pohybů skladových položek.

Na skladové kartě jsou k dispozici veškeré potřebné informace o produktu včetně ceny v různých měnách, daně, váhy, rozměrů, stavu a dalších volitelných parametrů.

Nad skladovým hospodářstvím lze vytvářet přehledné reporty, které informují uživatele v závislosti na jeho systémových právech o všech potřebných veličinách. Modul je propojen nejen s modulem Dotyková pokladna, ale i s dalšími spolupracujícími moduly.

Žádost o rozpočet

Loyalty


Modul CareCloud Věrnostní program je nadstavbou pro administraci věrnostního programu v rámci firemního CRM řešení. Modul umožňuje obsluhovat funkcionality a parametry věrnostního programu.

Uživatelsky je možné definovat úrovně členství a statusy věrnostního programu včetně formy jejich získání; způsob převodu útraty na body, výši plošné slevy a délku platnosti pro jednotlivé úrovně členství, generovat vouchery a bonusy atd.

Jednoduše lze v uživatelském rozhraní administrace přidávat nové vlastnosti, včetně jejich základních charakteristik a typů, omezení hodnot, kterých mohou nabývat a detailního popisu každé definované vlastnosti. Každou vlastnost je možné identifikovat i graficky propojením s vybranou ikonou.

Predikce


V datovém skladu CRM CareCloud se shromažďují veškerá zákaznická data a aplikují pokročilé matematické metody pro jejich analýzu. Na základě analýzy uložených dat o kompletní historii nakupního chování, reakci na marketingové kampaně a veškeré komunikaci se zákazníky napříč komunikačními kanály lze díky CRM CareCloud predikovat budoucí nákupní chování jednotlivých zákazníků.

Lze tak vyhledávat cenné informace pro pochopení modelu chování zákazníků a přizpůsobit jim zvolenou marketingovou strategii. Každou marketingovou akci je možné zaměřit na konkrétní cílovou skupinu podle profilu chování příslušníků daného segmentu. Další možností využití prediktivního modelu je online, telefonická či osobní nabídka konkrétního produktu zákazníkovi s významně vyšší pravděpodobností nákupu v porovnání s ostaními produkty. CRM CareCloud pro takový výběr poskytuje kvalitní podporu.

E-shop


CareCloud obsahuje modul e-shop, který umožňuje snadnou tvorbu vyspělého vlastního e-shopu a jednoduché propojení s dalšími systémovými moduly. Umožňuje tak online uzavírání nákupů se započítáním veškerých slev, voucherů, akcí a kampaní, které lze uživatelsky definovat.

Obsahuje uživatelskou administraci katalogu produktů včetně jejich zařazení do skupin a cenových úrovní, správu obsahu prostřednictvím CMS či propojení na platební brány pro snadnou platbu kartou nebo bankovním převodem.

Funkcionalita Upsell poskytuje možnost nabízet k produktu i jiné produkty ze stejné kategorie a tím zvyšovat obrat se zákazníkem. Tato funkcionalita je také plně administrovatelná. Pro jeden produkt je možné definovat několik upsell kombinací, které se zobrazují podle nastavených pravidel. Cross-sell (xsell) poskytuje možnost nabízet k produktu více produktů z jiných kategorií. Při xsell je možné stejně jako u upsell zobrazit více nadefinovaných kombinací k jednomu produktu.

Modul CareCloud E-shop obsahuje mnoho nadstandardních nástrojů pro uživatelsky příjemnou tvorbu cen pro jednotlivé skupiny zákazníků či produktů. V e-shopu je možné na základě uživatelské definice segmentu tvořit zákaznické kategorie, jimž lze přiřadit odlišné ceny na jednotlivé produkty. Flexi ceny představují speciální typ cen, které se upravují podle počtu zakoupených produktů. Jejich rozsah lze opět konfigurovat uživatelsky.

Žádost o rozpočet